Vrijwilligers

Vrijwilligers
Vrijwilligers en mantelzorgers maken het leven van onze cliënten rijker! Zij maken de extra's mogelijk die Op de Bies cliënten graag biedt.

Veel ouders en verwanten van onze cliënten vervullen een rol als mantelzorger. Daarnaast zijn er bij Op de Bies meer dan 150 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen vooral bij ontspanningsactiviteiten, maar geven ook persoonlijke aandacht op onze woongroepen.

Vrijwilligers binnen Op de Bies spelen een nadrukkelijke rol in het welzijn van onze cliënten. Samen met onze medewerkers zorgen zij ervoor dat de cliënten het leven kunnen leiden waar ze zelf voor kiezen. Het sociaal netwerk van de cliënten, familie, vrienden en bekenden draagt een steentje bij aan de zorg en ondersteuning.

Wat verstaan we onder vrijwilligers
Vrijwilligers verrichten werkzaamheden op vrijwillige basis. U helpt mee in de ondersteuning en begeleiding van activiteiten voor cliënten. Na een zorgvuldig selectietraject en een goede match met een activiteit of woongroep ontvangt u een vrijwilligerscontract. Vrijwilligerswerk wordt niet betaald. Er is wel een reiskostenvergoeding.
Het werk dat u doet is aanvullend en vooral gericht op activiteiten die het leven van de cliënt inkleuren en aangenamer maken.

Partners in de zorg
Op de Bies beschouwt vrijwilligers als een partner in de zorg. Daarom vinden wij een goede samenwerkingsrelatie tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers heel belangrijk. We hebben een gemeenschappelijk doel: goede zorg bieden en een aangenaam leven voor onze cliënten mogelijk maken. Wij spreken graag van gedeelde verantwoordelijkheid.

Deel deze pagina op