Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning
Wonen en dagbesteding kan bij Op de Bies op verschillende manieren ingevuld worden.
Mensen van alle leeftijden en met verschillende zorgvragen kunnen thuis wonen met ondersteuning, thuis wonen met dagbesteding, logeren bij Op de Bies of wonen bij Op de Bies.
Thuis wonen met ondersteuning
Thuis wonen met ondersteuning
Als ouder wil je jouw kind zo lang mogelijk thuis laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving met daarbij passende en/of benodigde externe ondersteuning.


Lees meer

Op de Bies maakt dat mogelijk. Voor cliënten die heel gespecialiseerde (medische) zorg nodig hebben, bieden wij de woonvorm 'thuis wonen met ondersteuning' aan. Om ervoor te zorgen dat cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving kunen wonen, komt er een gespecialiseerde medewerker van Op de Bies bij u thuis om te helpen met de verzorging of verpleging van uw kind. Deze ondersteuning kan dagelijks of een paar keer per week geleverd worden. Dat is afhankelijk van de gemaakte afspraken en van de afgegeven indicatie.

De ondersteuning kan bestaan uit verzorging en verpleging, maar ook uit advisering en begeleiding op uiteenlopende gebieden.

Thuis wonen met dagbesteding
Thuis wonen met dagbesteding
Cliënten die thuis willen wonen maar overdag op een leuke en zinvolle manier bezig willen zijn, kunnen gebruik maken van de dagbesteding bij Op de Bies.
Lees meer

Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, komt hij of zij op eigen gelegenheid naar Op de Bies of wordt hij opgehaald.

Een zinvolle én leuke dagbesteding is bij Op de Bies net zo belangrijk als het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Samen met de cliënt, u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger kijken we naar dagbesteding die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, vaardigheden en behoeften. Uiteraard kijken we daarbij ook naar ontwikkelmogelijkheden van uw cliënt.

Op de Bies biedt een rijk palet aan dagbestedingsvormen.

Logeren bij Op de Bies
Logeren bij Op de Bies
Het is ook mogelijk om uw kind een paar dagen of weken bij Op de Bies te laten logeren.
Lees meer

Logeren bij Op de Bies biedt ouders of verwanten (mantelzorgers) die dagelijks voor hun kind zorgen de gelegenheid om zelf even tot rust te komen of om een paar dagen met vakantie te gaan.

Door  uw kind regelmatig bij Op de Bies te laten logeren kunt u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger kennis maken met het dagelijkse leven binnen Op de Bies en hoe uw kind zich hierin thuisvoelt en ontwikkelt.

Voor sommige cliënten en hun ouders, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers biedt 'logeren bij Op de Bies' de mogelijkheid zich langzaam op de toekomst voor te bereiden tot het moment dat u beluit uw kind definitief bij Op de Bies te laten wonen.

Wonen bij Op de Bies
Wonen bij Op de Bies
24-uurs zorg betekent dat cliënten permanent bij Op de Bies wonen in een beschutte en veilige woonomgeving. Alle zorg en ondersteuning die de cliënt nodig heeft en waarvoor deze geïndiceerd is kan door Op de Bies geboden worden.
Lees meer

Wonen bij Op de Bies kan op verschillende manieren. Cliënten wonen op ons mooie terrein in Landgraaf en Kerkrade. Deze liggen aan de rand van het Limburgse heuvelland maar ook dichtbij alle voorzieningen van het centrum van Landgraaf. Daarnaast heeft Op de Bies ook woningen en appartementen in de wijk. Waar cliënten bij Op de Bies wonen, is afhankelijk van wat zij zelf kunnen en willen en wat hun zorgvraag is. Samen met de cliënt, u als ouder, verwant of wettelijk vertegenwoordiger bespreken we wat de meest passende manier van wonen is.

Daarbij letten wij ook goed op de medebewoners. We vinden het belangrijk dat cliënten bijvoorbeeld zoveel mogelijk samen met leeftijdgenoten wonen en met mensen die een vergelijkbare zorgvraag hebben.

Centrumlocatie Landgraaf
Onze centrumlocatrie is een kleine dorpskern met vriendelijke huizen, veel groen, wandel- en fietspaden en voorzieningen die horen bij het leven van alledag. Denk aan een kleine boerderij, een winkel, zwembad, kapelletje en uiteraard alle noodzakelijke medische voorzieningen. Het mooie van de centrumlocatie is dat zij een veilige en beschermde woonomgeving biedt waar onze cliënten behoefte aan hebben.

Buitenwoningen
Onze buitenwoningen en appartementen bieden cliënten de mogelijkheid tot begeleid zelfstandig wonen in de wijk. Op de Bies kent verschillende vormen van begeleid zelfstandig wonen. Op sommige locaties is onze begeleiding permanent aanwezig. Op de kleinere appartementen maken we samen met de cliënt en u als ouder, verwant, of wettelijk vertegenwoordiger afspraken over hoe we de begeleiding en 24 uurs zorg vorm geven.

Deel deze pagina op