Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten
Onze cliënten hebben veelal complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Om deze vragen adequaat te kunnen beantwoorden, werkt Op de Bies met een multidisciplinair team van zorgprofessionals. Op deze manier bieden we medische en paramedische zorg, dichtbij en altijd beschikbaar.
Medisch en paramedisch team
Medisch en paramedisch team
Cliënten vragen om deskundigheid die helemaal aansluit bij hun zorg- en ondersteuningsvraag.

Daarom is de zorg bij Op de Bies in handen van een deskundig team van gedragswetenschappers en artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking.
Lees meer

Bij Op de Bies werken we samen aan een goede gezondheid van onze cliënten. We benaderen elke cliënt als een uniek persoon met eigen wensen en voorkeuren. En wij bieden de paramedische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat. Het paramedisch team van Op de Bies bestaat uit de volgende disciplines:
 

  • (Huis) Arts & Arts Verstandelijk Gehandicapten
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Ergotherapie
  • Mondhygiëne
  • Tandheelkunde
  • Diëtetiek
Pastorale dienst
Pastorale dienst
We staan allemaal wel eens stil bij de zin en de betekenis van ons bestaan. Levensvragen zijn belangrijk in een mensenleven en dat geldt ook voor de cliënten van Op de Bies.
Lees meer

Marianne Houben en Elly Bus zijn pastores bij Op de Bies. Zij ondersteunen en begeleiden onze cliënten bij hun levens- en zingevingvragen. De cliënt persoonlijk kennen, weet hebben van zijn of haar levensverhaal. Dat is de invalshoek van waaruit de pastores geestelijke verzorging bieden.

Voor ouders, familie en wettelijk vertegenwoordigers
Cliënten kunnen voor geestelijke ondersteuning altijd bij de pastores terecht. Dat geldt ook voor hun ouders, familie en wettelijk vertegenwoordigers.
Is er behoefte aan geestelijke ondersteuning?
Zijn er vragen of zorgen die ouders willen delen?
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de zorg voor een kind of familielid als familie ouder wordt of zelfs wegvalt?
De pastores proberen ouders, familie of vertegenwoordigers daarin zo veel mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Voor medewerkers
Uiteraard bieden de pastores ook een luisterend oor aan medewerkers van Op de Bies. Vaak is dat in de vorm van een goed gesprek, waarbij ook vragen van ethische aard aan bod kunnen komen. Zorg en ethiek hangen immers nauw met elkaar samen. De pastores kunnen meedenken en vanuit hun achtergrond moeilijke of gevoelige vragen belichten en verhelderen.

Rouwverwerking
Cliënten leven en sterven in Op de Bies. Waardig en waardevol afscheid nemen is voor iedereen belangrijk. De pastores bieden ondersteuning en begeleiding bij rouwverwerking en stervensbegeleiding. De uitvaart kan desgewenst vanuit Op de Bies plaatsvinden.

Liturgie
Het pastoraat vervult vanzelfsprekend ook een rol in de liturgie. Regelmatig zijn er vieringen op Op de Bies. Deze vieringen nemen door hun liturgische symbolen, verhalen en handelingen een belangrijke plaats in het leven van veel bewoners in.

Contact met de pastores kan via 045 - 533 99 15.

Cliëntvertrouwenspersoon
Cliëntvertrouwenspersoon
Als een bewoner ergens over wil praten, dan kan hij of zij zelf bepalen met wie. Heeft een bewoner vragen of klachten waar hij of zij niet met begeleiders uitkomt? Dan kan de bewoner altijd een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon.
Lees meer

Ook verwanten of wettelijk vertegenwoordigers kunnen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon van Op de Bies,  Mildred van Gelden.

Mildred is er voor een praatje, maar ook om mee te denken, om iets belangrijks bespreekbaar te maken én om samen een probleem aan te pakken. Samen met de bewoner kijkt Mildred naar zaken die hem of haar bezighouden. Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie en doet niets zonder toestemming van de cliënt.

Contact
U kunt Mildred telefonisch bereiken via 06 - 22 50 71 64 én via e-mail MGelden@koraalgroep.nl

Deel deze pagina op