Indicatie en financiering

Indicatie en financiering
De zorg binnen Op de Bies valt onder de Wet langdurige zorg, de Wlz. Dit is de voormalige AWBZ. U krijgt zorg via de Wlz als u de hele dag zorg nodig heeft.

De Wlz zorgt er dan voor dat uw verwant de nodige zorg in een instelling zoals Op de Bies krijgt. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraagt u zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg en diensten die Op de Bies biedt ( bij extramuraal kan dit ook in PGB).

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een WLZ-indicatie) kunnen met hun vragen terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

De MEE-organisatie bij u in de buurt vindt u op www.mee.nl/meelocator of u kan bellen met 0900-999 88 88.

Advies Zorgbelang is te bereiken via www.adviespuntzorgbelang.nl of u kan bellen met 0900-243 81 81.

Vragen over de indicatie of financiering? 
Voor al uw zorgvragen kunt je terecht bij het Servicebureau van Op de Bies. Neem contact op via 045 - 533 99 00 of door te mailen naar servicebureauodb@koraalgroep.nl

Kijk voor uitgebreide en toegankelijke informatie over de Wet langdurige zorg ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Wie betaalt wat?
Wie betaalt wat?
In de brochure 'Wie betaalt wat' staat beschreven welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald dienen te worden door de cliënt. Deze brochure is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl
Lees meer

Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. Hierin worden afspraken vastgelegd over uitgaven tussen cliënt of cliëntvertegenwoordiger en Koraal.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraalgroep.nl

Meer informatie
  Download de brochure 'Wie betaalt wat?'

Deel deze pagina op