Besluiten met elkaar!

Besluiten met elkaar!
Besluiten met elkaar! Dit betekent dat we goed naar de mening van cliënten en verwanten luisteren en samen een gedragen besluit nemen. Tijdens een goed gesprek tussen u en uw persoonlijk begeleider, maar bijvoorbeeld ook tijdens een verwantenbijeenkomst. Op de Bies organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten voor verwanten. Besluiten met elkaar betekent elkaar informeren, met elkaar praten en naar elkaar luisteren.

Klik hieronder om meer te lezen over wat 'Besluiten met elkaar!' inhoudt bij Op de Bies.

Deel deze pagina op