Visie op zorg

Visie op zorg
De visie op de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke en lichamelijk beperking is in de laatste jaren sterk veranderd. De cliënt is daarbij geheel centraal komen te staan.

Als lid van de maatschappij wil de cliënt regie voeren over zijn eigen leven. Dat willen wij voor onze cliënten mogelijk maken. Evenals het bieden van persoonsgerichte zorg. Het denken voor de ander en het organiseren en bepalen vanuit een zorginstituut maakt daardoor plaats voor ‘de bewoner zijn eigen leven laten leiden, het leven waar hij voor kiest’.

Van huis naar thuis
Dat vraagt van de organisatie een transitie van een huis naar een thuis, waar gastvrijheid, respectvolle bejegening en scherpte op kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn. De beweging die de gehele organisatie maakt is samen te vatten in de woorden: ‘Van zorgen vóór naar zorgen dát ’. Het is onze ambitie om dit vorm te geven en dit samen mogelijk te maken. In het realiseren van deze visie trekken wij nauw op onze collega-instellingen binnen Koraal Groep: Maasveld en St. Anna.

Vanuit deze visie en met onze gezamenlijke kracht stimuleren wij professioneel handelen en ondersteunen we zelfverantwoordelijkheid en vakmanschap van medewerkers en de participatie van cliënten. Het opleidings- en scholingsbeleid is daarop toegespitst en krijgt zo veel mogelijk vorm via coaching on the job. Daarop aansluitend leggen we de verantwoordelijkheid voor de realisatie van ‘Van zorgen vóór naar zorgen dát’ en ‘regie op eigen leven’, zo laag mogelijk in de organisatie, direct bij de woongroepen.

Op de Bies wil het samen beslissen in de driehoek tussen cliënt, medewerker en verwant, zodanig realiseren, dat cliënten en verwanten tevreden zijn en medewerkers met plezier werken, zich kunnen ontplooien en trots zijn op hun bijdrage.

Deel deze pagina op