Medezeggenschap

Medezeggenschap
Medezeggenschap is belangrijk voor Op de Bies. Cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad, terwijl medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. Samen zorgen deze organen ervoor dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning goed blijft en waar nodig verbetert.

Medezeggenschap medewerkers
Medezeggenschap medewerkers
De ondernemingsraad is binnen Op de Bies een belangrijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan voor medewerkers.
Lees meer

De Ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan binnen Op de Bies en vertegenwoordigt de medewerkers van Op de Bies. De Ondernemingsraad bestaat uit negen leden en een ondersteuner, met een zittingstermijn van vier jaar. De Ondernemingsraad heeft een toetsende, adviserende, signalerende en meedenkende rol met als uitgangspunt de WOR. Twee leden van de Ondernemingsraad van Op de Bies hebben zitting in de Centrale Medezeggenschapsraad Medewerkers (CMZm) van Koraal Groep.

Contact
U kunt de ondernemingsraad van Op de Bies bereiken via het e-mailadres OrOpdeBies@koraalgroep.nl.

Medezeggenschap cliënten
Medezeggenschap cliënten
De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijk belangen van alle cliënten van Op de Bies te behartigen.
Lees meer

Meeweten, meedenken, meepraten, meebeslissen: dat doet de cliëntenraad in Op de Bies met en voor jou en je wettelijk vertegenwoordigers. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van cliënten van Op de Bies. De cliëntenraad praat mee over het beleid van Op de Bies, formuleert eigen standpunten en adviseert de directie, gevraagde en ongevraagd. De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn wettelijk geregeld.

De cliëntenraad van Op de Bies bestaat uit twee deelraden: de bewonersraad en de verwantenraad. De bewonersraad bestaat uit cliënten van Op de Bies. De verwantenraad bestaat uit verwanten of wettelijk vertegenwoordigers waarvan een familielid of vriend in Op de Bies verblijft.

Contact
U kunt de bewoners en verwantenraad bereiken via het e-mailadres ondersteuningcr@opdebies.koraalgroep.nl

Deel deze pagina op