ANBI-informatie

Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Op de Bies heeft een ANBI-status, hetgeen onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Op de Bies aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.
ANBI-informatie Op de Bies

Voorwaarde voor verkrijgen en behoud van de ANBI-status is verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:

Naam organisatie
Stichting Op de Bies

RSIN
816018765

Contact gegevens
Hereweg 145
6373VH Landgraaf
Tel: 045-5339900
Mail: infoodb@koraalgroep.nl

Bestuur
Stichting Koraal, welke op haar beurt bestuurd wordt door de Raad van Bestuur:
De heer mr. drs. R.W.M. (Radboud) Quik, voorzitter Raad van Bestuur
Mevrouw drs. I.R.W.M (Ingrid) Widdershoven, lid Raad van Bestuur

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Beloningsbeleid
Alle functies zijn beschreven , gewogen en ingedeeld met behulp van het Functiewaarderingssysteem Gezondheidszorg (FWG). Op basis van deze indeling zijn de functies aansluitend ingeschaald in de daarbij behorende salarisschalen.

Met betrekking tot de Raad van Bestuur: Op de bestuurders is de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Directeuren (NVZD) van toepassing. Tevens zijn de salarissen getoetst aan de Wet Normering Topfunctionarissen (WNT) en wordt aan deze wet voldaan.

Doelstelling
Op de Bies biedt verblijf, werk, dagbesteding, ondersteuning, advies en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, en aan hun familie. Op de Bies maakt deel uit van Koraal.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag Koraal
 

Deel deze pagina op