Over Op de Bies

Over Op de Bies
Op de Bies biedt zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een complexe verstandelijke en/of lichamelijke beperking, vaak gecombineerd met moeilijk of onbegrepen gedrag.

Wij richten ons in ons aanbod op alle levensgebieden: van zorg tot wonen en van daginvulling tot vrije tijd. Daarnaast zijn we er voor cliënten van alle leeftijden. Op de Bies beantwoordt vragen gedurende alle levensfasen van de cliënt. Omdat we begrijpen dat wensen en behoeften vaak veranderen gedurende een leven, veranderen we hier graag in mee.

Samen met die cliënt denken we niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden. We geloven in een leven lang leren, in eigen kracht en in eigen regie. Op de Bies ondersteunt en inspireert cliënten, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en hun dromen verwezenlijken. Onze kennis, expertise en aanpak maken dit mogelijk. 

Deel deze pagina op