Participatie biedt perspectief: stage is van levensbelang | 19-03-2019

Bij Koraal werken jobcoaches intensief samen met de professionals van onderwijs en zorg. Zo kunnen we cliënten en leerlingen optimaal ondersteunen om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en maatschappelijk mee te doen.

Josée Hoogstad is Intern Begeleider, docent horeca bovenbouw en stagecoördinator op het Berkenhofcollege in Breda. Ze vervult een spilfunctie in de voorbereiding op arbeid binnen het arbeidsmarktgerichte eindprofiel. “Stage is van levensbelang voor onze leerlingen”, zegt ze. “Het geeft hen een doel, het is iets om naartoe te werken. Tijdens hun stage ontdekken ze dat het arbeidsproces veel meer inhoudt dan ze ooit hebben bedacht.”

Het lopen van stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Berkenhofcollege. De leerlingen worden op de VSO-school en tijdens stage voorbereid op deelname aan het arbeidsproces door middel van gerichte theorie en praktische vorming. Josée Hoogstad. “De vaardigheden die ze op school leren plus de arbeidscompetenties die ze tijdens stage in het bedrijfsleven opdoen zijn ontzettend waardevol voor hun toekomst en kunnen dienen voor MBO diplomering/certificering.”

Planmatig
De stages worden op het Berkenhofcollege planmatig goed voorbereid, zegt Cees Cornel, stafmedewerker van Het Driespan, de onderwijsorganisatie in de regio West-Brabant waar het Berkenhofcollege deel van uit maakt. “Basis is het ontwikkelperspectiefplan van de individuele leerling. De Commissie van Begeleiding van de school, bestaande uit de schoolleider, gedragswetenschappers en Intern Begeleiders, beoordeelt of en wanneer een leerling rijp is om op stage te gaan. Onderdeel van deze beoordeling vormt het arbeidskundig onderzoek dat onze arbeidsdeskundige van iedere leerling maakt.”

Onderlegger
De arbeidsdeskundige is Huub van de Mortel. “In feite is het arbeidskundig onderzoek het begin van de stage”, licht hij toe. “Daarin is in kaart gebracht wat de interesses van de leerling zijn qua werk en hoe het is gesteld met zijn actuele arbeidsvaardigheden (cognitief, sociaal en praktisch). De uitkomsten bespreek ik met de leerling, zijn ouders, begeleidend docent en de jobcoach. Deze laatste gebruikt mijn rapportage, waarin ook de aandachtspunten voor begeleiding zijn benoemd, als onderlegger voor de leerling op zijn concrete stageplek.”

Volledig artikel
Klik hier om het volledige artikel te lezen...

Deel deze pagina op