Wie betaalt wat?

In de brochure 'Wie betaalt wat' staat beschreven welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald dienen te worden door de cliënt. Deze brochure is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl

Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. Hierin worden afspraken vastgelegd over uitgaven tussen cliënt of cliëntvertegenwoordiger en Koraal.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraalgroep.nl

Meer informatie
Download de brochure 'Wie betaalt wat?'

Deel deze pagina op